rejestracja statutu opis1938

Łódzki Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu oraz Zwierząt Domowych powstał w 1923r. Statut naszego Związku został zarejestrowany pod numerem rejestru 856 w maju w 1924r. Obecnie akta znajdują się pod numerem 1647. Pierwszym Prezesem naszego Związku był Otton Falkman zamieszkały w Łodzi przy ulicy Składowej 26. Siedziba Związku znajdowała się przy ul. Zamenhofa 36, lewa oficyna-parter. Ostatnim prezesem przed wybuchem II wojny światowej, wybrany był w marcu 1939r., lekarz weterynarii Mikołaj Warikof. Funkcje te pełnił już wcześniej. Lecznica ta funkcjonuje do dziś, a piecze nad nią ma wnuk Mikołaja Warikowa, obecnie jest deputowanym do Bundeslagu w Niemczech. Zarząd wybierany był, co roku i składał się z 5 członków i 3 zastępców. Każdy członek Zarządu musiał posiadać opinie wysokiego komisarza. W czasie okupacji Związek nie prowadził działalności. Po wyzwoleniu pierwszym prezesem został wybrany Jan Dolata, dyrektor dużego zakładu odzieży sportowej, a następnie w kolejności prezesami byli Stanisław Miśkiewicz, Marian Zachariasz, Michał Stasiak, Grzegorz Sut, Zygmunt Dzimiński. Siedziba Związku od ponad 50-ciu lat znajdowała się przy ulicy Żeromskiego 60 a obecnie przy ulicy Górnej 23/25. Związek nasz od 1946 roku zrzeszał członków takich miejscowości jak; Łowicz, Zgierz, Skierniewice i Piotrków Trybunalski. Dziś w większości to ośrodki mają własne związki. Łódzki Związek ma największą tradycje w hodowli srebrniaka polskiego, co potwierdzają katalogi z wystaw w roku 1937, 1939.

Artykuł pochodzi z czasopisma "GOŁĘBNIK" nr 8/2006

 

Łódzki Związek Hodowców Gołębi w roku 2012 przyjął nazwę Wojewódzkiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Łodzi. Obecnym prezesem jest Przemysław Walczak